Мультимедійний навчальний курсі

Модуль 1. Основне про епідемії

1.1 Що таке епідемія

Зміст

Епідемія (від грец. επί —серед і грец. δεμος — народ) ‑ пошесть, мор, моровиця.

Українське законодавство визначає епідемію як масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу. У багатьох країнах світу поняття епідемії включає також випадки масового ураження, в тому числі й отруєння.

Поширення епідемії на декілька країн або на кілька континентів називають пандемією.

1.2 Як виникають і поширюються інфекційні захворювання

Зміст

Законодавство України так визначає інфекційні захворювання, джерела та чинники їх передачі:

Інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що спричинені збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), які передаються від заражених осіб здоровим і здатні до масового поширення.

Небезпечні інфекційні хвороби ‑ інфекційні хвороби, що характеризуються тяжкими та (або) стійкими розладами здоров'я в окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя та здоров'я.

Особливо небезпечні інфекційні хвороби ‑ інфекційні хвороби (у тому числі карантинні: чума, холера, жовта лихоманка), що характеризуються тяжкими та (або) стійкими розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення.

Джерело інфекційної хвороби ‑ людина або тварина, заражені збудниками інфекційної хвороби.

Контактні особи - люди, які перебували в контакті з джерелом інфекції, внаслідок чого вони вважаються зараженими інфекційною хворобою.

Чинники передачі збудників інфекційних хвороб - забруднені збудниками інфекційних хвороб об'єкти середовища життєдіяльності людини (повітря, ґрунт, вода, харчові продукти, продовольча сировина, кров та інші біологічні препарати, медичні інструменти, предмети побуту тощо), а також заражені збудниками інфекційних хвороб живі організми, за участю яких відбувається перенесення збудників інфекційних хвороб від джерела інфекції до інших осіб.

 

Розвитку епідемії сприяють:

Як виникають пандемії

1.3 Розвиток деяких епідемій в Україні

Зміст

У 1970 році сталася епідемія холери в південних регіонах України. Епідемія повторилася у 1994-95 роках.

Україна віднесена до країн з епідемією туберкульозу. Щороку в Україні виявляють понад 37 тисяч хворих на туберкульоз. Понад 10 тисяч осіб помирають від цієї хвороби, стільки ж стає інвалідами.

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні досягла найбільших у Європі масштабів. Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію становить 1,3 % від загальної кількості населення.
У 2008-2009 роках світом прокотилася епідемія пташиного грипу.

У 2020 році найбільш загрозливо для життя, здоров’я та економічної активності людей стала пандемія коронавірусу.

Додаткові Матеріали

10 фактів про епідемії, які пережила Україна

1.4. Як реагують на епідемії

Зміст

Епідемія вимагає реакції на всіх рівнях: індивідуальному, місцевому, державному, глобальному. Універсальним принципом попередження і зменшення негативних наслідків епідемій є одночасне застосування профілактичних і лікувальних стратегій.

Протидія епідемії потребує, насамперед, моніторингу за розвитком епідемічної ситуації. Законодавство визначає епідемічну ситуацію як показник епідемічного благополуччя території (об'єкта) у певний час, що характеризується рівнем
і динамікою захворювання людей та іншими обставинами, які впливають на поширення інфекційних хвороб.

В залежності від рівня поширення і рівня небезпеки, держави реагують на епідемії введенням таких протиепідемічних заходів:

 • карантин (від італ. quaranta — сорок) — адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб;
 • надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом тощо, які призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також до зараження багатьох людей і тварин;
 • надзвичайний стан — виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації». Надзвичайний стан має бути офіційно проголошений державою.

 

Для всіх названих протиепідемічних заходів застосовують :

1.5 Факти про коронавірус

Зміст

Захворювання, спричинене новим штамом коронавірусу COVID-19, отримало назву коронавірусної хвороби. У цій назві “CO” означає “corona” (корона), “VI” — “virus” (вірус), а “D” — “disease” («хвороба»).

Які симптоми коронавірусу

Серед симптомів коронавірусної хвороби — підвищення температури тіла, кашель та задишка. У тяжких випадках інфекція може спричинити утруднення дихання, пневмонію і навіть смерть. Загалом симптоми коронавірусу схожі на симптоми ГРВІ чи грипу, які трапляються набагато частіше, ніж коронавірус. Ось чому необхідне лабораторне підтвердження наявності вірусу в організмі, якщо існує підозра на зараження ним.

Як поширюється коронавірус

Вірус передається через прямий контакт повітряно-крапельним шляхом — при кашлі та чханні інфікованої людини. Люди також можуть заразитися, спочатку торкаючись поверхонь, забруднених вірусом, а потім — свого обличчя (наприклад, очей, носа, рота). Вірус може залишатися активним на поверхнях протягом кількох годин, але прості дезінфікуючі засоби його знищують.

Відео, що ілюструє швидкість поширення інфекцій

Групи ризику

Люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, такими як діабет та захворювання серця, є вразливою групою. Вплив коронавірусу на дітей досі вивчається. Відомо, що коронавірусом можуть заразитися люди будь-якого віку, але поки що серед дітей зареєстровано порівняно небагато випадків захворювання. У рідкісних випадках захворювання може бути смертельним, здебільшого серед людей похилого віку, які страждають на хронічні захворювання.

Лікування

Наразі немає вакцини проти коронавірусу. Однак більшість симптомів захворювання піддаються лікуванню, а у разі раннього звернення по медичну допомогу хвороба може стати менш небезпечною.

Як можна уповільнити чи запобігти поширенню коронавірусу

Як і у випадку інших респіраторних інфекцій, таких як грип або звичайна застуда, санітарні заходи мають вирішальне значення для уповільнення поширення захворювання. Це такі щоденні профілактичні заходи:

Рекомендуємо переглянути трихвилинне відео про коронавірус https://is.gd/fLoirt

 

Додаткові Матеріали

Факти про коронавірус

1.6 Корисні посилання

Зміст

Цей курс базується на рекомендаціях:

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

(https://www.unicef.org/ukraine/)

 

Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) також розробив детальні рекомендації щодо профілактики і контролю захворювання на COVID-19, зокрема:

«Керівництво з профілактики та контролю за COVID-19 для шкіл», розроблене ЮНІСЕФ, ВООЗ та Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста

(Guidance for COVID-19 prevention and control in schools, March 2020) https://is.gd/2O3Umx

Як вчителі можуть говорити з учнями про коронавірус (COVID-19): Практичні поради для розмов з дітьми, щоб заспокоїти та захистити їх

https://is.gd/HDaFFy

Шість способів підтримки дітей під час спалаху коронавірусу (COVID-19): Поради психолога про те, як допомогти дітям впоратися з багатьма емоціями, які вони нині можуть відчувати

https://is.gd/3SvqVp

Як підлітки можуть захистити свій психічний стан під час коронавірусу (COVID-19)? Шість стратегій для підлітків, які стикаються з новою (тимчасовою) нормою життя.

https://is.gd/jhLU0a

 

 

 

Додаткові Матеріали

GUIDANCE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL IN SCHOOLS

Модуль 2. Безпека в закладах освіти в умовах епідемії коронавірусу

2.1 Шкільна освіта в умовах епідемії коронавірусу

Зміст

В умовах епідемії коронавірусу особливо важливим є захист дітей та навчальних закладів від інфікування.

Підтримання безпечної роботи в школах або відновлення їх роботи після карантину потребують врахування багатьох чинників, але за умови хорошої роботи це може посприяти покращенню громадського здоров'я.

Цей матеріал підготовлено на основі рекомендацій Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (https://www.unicef.org/ukraine/covid19).

2.2 Рекомендації для керівників і педагогічних працівників

Зміст

Захист здоров’я учнів, вчителів і персоналу закладу освіти базується на таких загальних принципах:

 1. Хворі учні, вчителі та інший персонал не повинні відвідувати школу.
 2. Школа має забезпечити регулярне миття рук водою з милом і щоденну дезінфекцію та очищенням поверхонь дезінфекторами або хлорним розчином.
 3. Школа має забезпечити постачання якісної води, каналізацію та правильне поводження з відходами.
 4. Школа має сприяти соціальній дистанції для уповільнення поширення особливо заразних хвороб, у тому числі обмежувати скупчення людей.

 

У таблиці наведено рекомендації ЮНІСЕФ щодо заходів безпеки у закладах освіти в умовах епідемії. Заходи упорядковано за стандартами концептуальної рамки «Безпечна і дружня до дитини школа».

1.  Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище

1.1. Популяризуйте регулярне миття рук та наочно демонструйте, як це правильно робити.

1.2. Сприяйте формуванню позитивної гігієнічної поведінки у дітей. Для цього:

 • забезпечте наявність у місцях для миття рук мила і достатньої кількості безпечної води;
 • заохочуйте до частого та ретельного миття рук (не менше 20 секунд);
 • розмістіть засоби для дезінфекції рук у туалетах, аудиторіях, залах, а за можливості й біля виходів;
 • забезпечте окремі вбиральні (туалети) для дівчат і хлопців, підтримуйте їх у чистоті.

1.3. Забезпечте, принаймні раз на день, миття та дезінфекцію шкільних приміщень:

 • особливу увагу приділяйте поверхням, яких торкаються багато людей (поручні, обідні столи, спортивний інвентар, ручки дверей та вікон, іграшки, навчальні та методичні посібники тощо);
 • використовуйте 0,5% гіпохлорит натрію для дезінфекції поверхонь та 70%-й етиловий спирт для дезінфекції дрібних предметів. Забезпечте технічний персонал відповідним засобами.

1.4. Забезпечте належну циркуляцію повітря та вентиляцію там, де це дозволяє клімат (наприклад, відчиняйте вікна, використовуйте кондиціонери тощо).

1.5. Розмістіть спеціальні рекламні плакати, що заохочують до гігієни рук та органів дихання.

1.6. Організуйте щоденне прибирання сміття та його вивезення.
2. Комфортне психосоціальне середовище

2.1. Забезпечте надання психосоціальної підтримки:

 • заохочуйте дітей до обговорення їхніх проблем;
 • надавайте інформацію, відповідну віку дитини, без приховування фактів;
 • зорієнтуйте учнів на підтримку однолітків та запобігання відчуженню і булінгу;
 • переконайтеся, що вчителям відомо про місцеві ресурси для підтримки власного здоров’я;
 • співпрацюйте зі шкільними психологами, медичними та соціальними працівниками для виявлення і підтримки учнів та працівників, які мають симптоми стресу.
3. Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу

3.1. Забезпечте безперервність у навчанні. Це можуть бути:

 • онлайн-навчання;
 • радіо-, відео- чи телепередачі навчального змісту;
 • щоденний або щотижневий дистанційний контроль вчителями виконання завдань учнями;
 • перегляд / розробка стратегії прискореної освіти.

3.2. Запровадьте цільову профілактичну освіту:

 • включіть питання профілактики та контролю захворювань у щоденний розпорядок життя школи та у навчальні програми;
 • переконайтеся, що зміст навчання відповідає віку, статі, національності та фізичним можливостям учнів,
 • а самі процедури інтегровані в існуючі теми.
4. Ефективне шкільне управління, партнерство
і участь

4.1. Відстежуйте останні новини:

 • дослідіть основну інформацію про коронавірусну хворобу: її симптоми, можливі ускладнення, шляхи передачі та способи запобігання зараженню;
 • отримуйте інформацію тільки із офіційних джерел, таких як ЮНІСЕФ, ВООЗ, МОЗ України;
 • критично ставтесь до поширення міфів, які передаються з вуст у вуста або через інтернет

4.2. Запроваджуйте практику соціального дистанціювання:

 • запровадьте різночасовий початок і кінець навчального дня;
 • скасуйте збори, спортивні ігри та інші заходи, що передбачають скупчення людей;
 • розташуйте парти на відстані не менше одного метра одна від одної (за можливості);
 • навчайте дітей створювати власний простір та уникати зайвих дотиків.

4.3. Заздалегідь встановіть порядок дій у разі виявлення симптомів захворювання в учнів або персоналу:

 • процедуру взаємодії із місцевими органами охорони здоров’я і шкільним медичним персоналом;
 • порядок відсторонення хворих учнів та персоналу від занять. Можливо, виникне необхідність направити учнів/ персонал до медичного закладу або відправити додому;
 • поділіться інформацією щодо цих заходів із персоналом, батьками та учнями.

4.4. Сприяйте обміну інформацією:

 • дотримуйтеся вказівок органів охорони здоров'я та освіти;
 • перегляньте списки повідомлень про надзвичайні ситуації;
 • обмінюйтеся інформацією з персоналом, опікунами та учнями про ситуацію із поширенням захворювання, а також про заходи профілактики та контролю в школі;
 • наголошуйте, що батьки мають попередити школу та органи охорони здоров’я у разі, коли у когось із членів сім’ї діагностовано коронавірус, та залишити дитину вдома;
 • використовуйте батьківські комітети та інші механізми для сприяння обміну інформацією;
 • створіть спеціальні матеріали, наприклад, плакати, та розмістіть їх на дошках оголошень, у туалетах та інших загальних приміщеннях.

4.5. За необхідності адаптуйте шкільний регламент:

 • розробіть гнучку політику відвідувань школи та відпусток, яка буде заохочувати учнів та працівників залишатися вдома під час хвороби або догляду за хворими членами сім'ї;
 • скасуйте винагороди та заохочення за відмінне відвідування;
 • плануйте можливі зміни в шкільному розкладі, особливо стосовно канікул та іспитів.

4.6. Контролюйте відвідування школи:

 • запровадьте моніторинг відвідування школи;
 • попередьте місцеві органи охорони здоров’я у разі відсутності значної кількості учнів та персоналу через респіраторні захворювання.

4.7. Підтримуйте уразливі групи населення:

 • координуйте свої дії із системами соціального захисту;
 • враховуйте потреби дітей із обмеженими можливостями, адже маргіналізовані групи можуть набагато сильніше потерпати від хвороби або її вторинних наслідків;
 • проаналізуйте будь-які конкретні наслідки можливого збільшення ризику інфікування коронавірусом учнів у разі догляду ними за хворими вдома або поза школою.

 

 

2.3 Рекомендації для батьків, опікунів та інших членів родини

Зміст

 

 

1

Дізнайтеся із авторитетних джерел (ЮНІСЕФ, ВООЗ, МОЗ України) основну інформацію про коронавірус: симптоми захворювання, можливі ускладнення, способи передачі та запобігання зараженню тощо.

2

Стежте за здоров’ям дитини та залишайте її вдома в разі захворювання.

3

Якщо у вашої дитини наявні такі симптоми як кашель, лихоманка, задишка ­‑ зателефонуйте до медичного закладу чи вашого лікаря.

4 Якщо ваша дитина почувається зле, тримайте її вдома, повідомивши адміністрацію школи (дитсадка) про причини відсутності. Попросіть навчальний матеріал, щоб дитина могла продовжувати навчання вдома. Поясніть простими словами дитині про те, що відбувається і запевніть, що вона у безпеці.
5

Навчайте своїх дітей хороших гігієнічних практик:

 • часто мийте руки з милом під проточною безпечною водою. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфікуючий засіб на спиртовій основі (у складі має бути щонайменше 60% спирту);
 • переконайтеся в наявності безпечної питної води й чистоті туалетів
 • у громадських місцях і вдома;
 • забезпечте регулярне безпечне збирання, зберігання та утилізацію відходів;
 • кашляйте й чхайте в тканину або зігнутий лікоть. Не торкайтеся руками обличчя, очей, рота і носа.
6

Правильне миття рук

 • Крок 1-й: Намочіть руки чистою проточною водою.
 • Крок 2-й: Нанесіть достатню кількість мила на мокрі руки.
 • Крок 3-й: Потріть усі поверхні рук — у тому числі тильні сторони долонь, між пальцями та під нігтями — принаймні 20 секунд.
 • Крок 4-й: Ретельно сполосніть руки проточною водою.
 • Крок 5-й: Витріть руки чистою сухою тканиною, рушником для одноразового використання або скористайтеся сушаркою для рук.

Мийте руки часто, особливо до і після їжі; після прочищання носа, кашлю або чхання; після відвідин ванної кімнати / туалету, а також щоразу, коли ваші руки помітно брудні.

Техніка миття рук

7

Діти можуть по-різному реагувати на стресові ситуації. Поширені реакції: проблеми зі сном, нічні нетримання сечі, болі в животі або головні болі, а також тривожність, замкнутість, злість, роздратування або страх залишатися на самоті. Допоможіть дітям упоратися зі стресом:

 • будьте уважні до таких реакцій у дітей, заспокойте їх, пояснивши, що це нормально в умовах аномальної ситуації;
 • вислухайте їхні занепокоєння. Знайдіть час, щоб втішити дітей;
 • запевняйте дітей, що вони в безпеці і підбадьорюйте їх;
 • забезпечте дітям умови для гри та відпочинку;
 • дотримуйтеся регулярних процедур і розкладів (наскільки це можливо), особливо сну;
 • розкажіть про те, що сталося, обираючи факти відповідно до віку дитини;
 • наведіть чіткі приклади того, що діти можуть зробити, щоб захистити себе та інших від інфікування;
 • поділіться інформацією про те, що може статися, у заспокійливий спосіб.
8 Заохочуйте своїх дітей ставити запитання та висловлювати свої почуття. Пам’ятайте, що у вашої дитини можуть бути різні реакції на стрес, тому будьте терплячі та терпимі.
9 Запобігайте стигмі. Нагадуйте дітям бути уважними один до одного.
10 Тримайте зв’язок зі школою, щоб отримувати інформацію. Поцікавтеся, як ви можете підтримати зусилля із забезпечення безпеки школи (наприклад, через вчительські та батьківські комітети)

 

2.4 Рекомендації для дітей та молоді

Зміст

Поінформованість дітей про вірус може заохотити їх стати прихильниками профілактики та контролю захворювань удома, в школі та у своїй громаді.

1. В умовах епідемії коронавірусу є нормальним відчувати сум, занепокоєння, розгубленість, страх чи гнів:

 • знай, що ти не сам / не сама — поговори з тими, кому ти довіряєш, наприклад, із батьками чи вчителем;
 • докладай усіх зусиль, щоб уберегти себе, своїх близьких і друзів;
 • став запитання, навчайся та отримуй інформацію з надійних джерел.

2. Обов’язково повідом своїх батьків, інших членів сім'ї чи вихователя, якщо почуваєшся зле, і попроси дозволу залишитися вдома.

3. Захисти себе та інших:

 • часто мий руки (не менше 20 секунд), використовуючи мило та чисту воду;
 • намагайся не торкатися обличчя руками;
 • не пропонуй свою чашку, посуд, їжу чи напої іншим.

4. Будь лідером у збереженні свого здоров’я, безпеки своєї сім'ї, школи та суспільства:

 • ділися інформацією з родиною та друзями, особливо з молодшими дітьми щодо запобігання захворюванню;
 • відпрацьовуй на практиці моделі правильної поведінки, такі як чхання чи кашляння в лікоть та часте миття рук. Привчай до цього молодших членів сім'ї;
 • не глузуй зі своїх однолітків та не дражни нікого через хворобу. Пам’ятай: вірус не дотримується географічних кордонів, він не обирає за національністю, віком, уміннями чи статтю.

Модуль 3. Залучення дітей і молоді

3.1 Дошкільна освіта

Зміст

 

У цьому розділі наведено рекомендації ЮНІСЕФ щодо залучення дітей різного віку до контролю над поширенням коронавірусної та інших інфекцій і запобігання зараженню ними.

 

 

1. Зосередьтеся на засвоєнні дітьми хороших поведінкових і гігієнічних практик, таких як часто мити руки та прикривати рот і ніс ліктем при кашлі та чханні.

2. Під час миття рук співайте пісню, щоб дотриматися рекомендованої тривалості процесу (20 секунд).

3. Розробіть спосіб контролю за миттям рук та продумайте винагороду за часте / своєчасне миття рук.

4. Використовуйте ляльок для того, щоб:

 • продемонструвати симптоми (чхання, кашель, лихоманку);
 • показати, що слід робити, коли боляче (болить голова, болить живіт, відчуває жар або надмірну втому)
 • продемонструвати, як утішити хвору людину (виховання співпереживання та безпечної турботи).

5. Слідкуйте, щоб діти сиділи подалі один від одного, принаймні на відстані витягнутої руки. Для цього покажіть, як «махати крилами» — для цієї вправи має бути достатньо місця, щоб не торкатися «крилами» своїх друзів.

 

Пісня про миття рук

3.2 Початкова школа

Зміст

 

1. Обов'язково вислуховуйте, чим занепокоєні діти:

 • відповідайте на всі запитання, добираючи факти і слова, які відповідають їхньому віку;
 • не перевантажуйте дітей інформацією;
 • заохочуйте дітей висловлювати свої почуття;
 • обговоріть різні можливі почуття, які в них можуть виникнути, і поясніть, що такі реакції є нормальними у нетиповій ситуації.

2. Підкресліть, що діти можуть зробити багато, щоб уберегти себе та інших:

 • дотримуватися соціального дистанціювання (стояти на відстані від друзів, уникати натовпів, не торкатися людей, якщо в цьому немає потреби тощо);
 • набувати позитивних поведінкових і гігієнічних практик (часто мити руки, прикривати ліктем рот і ніс при кашлі та чханні тощо).

3. Допоможіть дітям зрозуміти основні поняття профілактики та контролю захворювань. Використовуйте для цього вправи і відео, які демонструють способи поширення вірусів та мікробів.

Як пояснити дітям, що таке коронавірус

4. Продемонструйте, чому важливо мити руки з милом протягом 20 секунд:

 • запропонуйте учням узяти в руки невелику кількість блискіток і попросіть змити їх просто водою. Зверніть увагу учнів, скільки блискіток залишилося на руках. Потім запропонуйте змити їх із використанням мила протягом 20 секунд, щоб порівняти результати;
 • запропонуйте учням проаналізувати малюнки для виявлення поведінки з високим ризиком та надати варіанти зміни поведінки.

 

3.3 Основна і старша школа

Зміст

 

 

1. Обов’язково вислуховуйте, чим стурбовані учні, та відповідайте на всі їхні запитання.

2. Підкресліть, що учні можуть зробити багато, щоб захистити себе та інших:

 • дотримуватися практики соціального дистанціювання;
 • набувати хороших поведінкових і гігієнічних практик, таких як прикривати рот і ніс при кашлі та чханні ліктем та часто мити руки;
 • нагадайте учням, що вони можуть моделювати здорову поведінку у своїх сім’ях.

3. Заохочуйте учнів до попередження та подолання стигми:

 • обговоріть різні реакції, які в них можуть виникати. Поясніть, що такі реакції є нормальними у нетиповій ситуації;
 • заохочуйте їх висловлювати свої почуття.

4. Створіть учнівське «інформаційне агентство» для поширення інформації у сфері безпечної поведінки і здорового способу життя:

 • запропонуйте учням розробити власні оголошення про рішення державних служб і поширювати їх за допомогою плакатів, флешмобів у соцмережах тощо.

5. Включіть відповідний компонент профілактичної освіти до різних шкільних предметів:

 • основи здоров’я, біологія, захист вітчизни можуть охоплювати вивчення вірусів, передачу хвороби та важливість щеплень;
 • історія, література, географія можуть зосереджуватися на історії пандемій та розвитку політики щодо охорони здоров'я та безпеки населення;.
 • уроки медіаграмотності та інформатики навчать учнів критично осмислювати інформацію, бути ефективними комунікаторами та активними громадянами.

 

Ця інформація може врятувати життя. Коронавірус